Українська нормативно-правова база - Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

Українська нормативно-правова база

Конституція України

 

1997 рік

8 жовтня. Постанова Кабінету Міністрів № 1123 Про утворення Національної комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

30 грудня. Постанова Кабінету Міністрів № 1491 Про Національну комісію сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

 

1999 рік

22 жовтня. Постанова Верховної Ради № 1195-XIV Про прийняття за основу проекту Концепції сталого розвитку населених пунктів

24 грудня. Постанова Верховної Ради № 1359-XIV Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів

 

2001 рік

7 березня. Розпорядження Президента № 51/2001-рп Про призначення О. Гнатцова Керівником Управління стратегії сталого розвитку Апарату Ради національної безпеки і оборони України

 

2003 рік

26 квітня. Постанова Кабінету Міністрів № 634 Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки

3 травня. Указ Президента № 388/2003 Про Положення про Національну раду зі сталого розвитку України та її персональний склад

15 травня. Розпорядження Кабінету Міністрів № 273-р Про підписання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

22 травня. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат ( Конвенцію ратифіковано Законом № 1672-IV від 07.04.2004 )

29 серпня. Указ Президента № 945/2003 Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів

4 вересня. Постанова Кабінету Міністрів № 1414 Про ліквідацію Національної комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

3 листопада. Розпорядження Президента України № № 362/2003-рп Про звільнення О. Гнатцова з посади Керівника Управління стратегії сталого розвитку апарату Ради національної безпеки і оборони України

26 листопада. Розпорядження Президента України № 393/2003-рп Про науково-практичну конференцію «Стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційної перебудови української економіки (2004-2015)»

26 грудня. Постанова Кабінету Міністрів № 2033 Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

 

2004 рік

19 лютого. Розпорядження Кабінету Міністрів № 89-р Про фінансове забезпечення підготовки і проведення науково-практичної конференції «Стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційної перебудови української економіки (2004-2015)»

7 квітня. Закон України № 1672-IV Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

16 грудня Постанова Кабінету Міністрів № 1691 Про затвердження Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки

 

2006 рік

11 січня. Розпорядження Кабінету Міністрів № 3-р Про схвалення Концепції Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на 2006-2015 роки

27 липня. Постанова Кабінету Міністрів № 1017 Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

 

2007 рік

16 січня. Розпорядження Кабінету Міністрів № 11-р Про схвалення Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

1 березня. Постанова Кабінету Міністрів № 333 Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації

 

2008 рік

17 квітня. Постанова Кабінету Міністрів № 378 Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації

11 червня. Розпорядження Кабінету Міністрів № 829-р Про підписання Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

 

2009 рік

29 липня. Постанова Кабінету Міністрів № 802 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року

12 серпня. Розпорядження Кабінету Міністрів № 936-р Про підготовку та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи»

21 серпня. Указ Президента № 664/2009 Про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

4 вересня. Закон України № 1621-VI Про ратифікацію Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року

16 вересня. Постанова Кабінету Міністрів № 997 Про утворення Національної ради із сталого розвитку України

4 листопада. Указ Президента № 899/2009 Питання Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

 

2010 рік

3 лютого. Розпорядження Кабінету Міністрів № 121-р Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року

8 лютого. Указ Президента № 121/2010 Питання забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

17 лютого. Указ Президента № 186/2010 Про деякі заходи щодо сталого розвитку міста Одеси та Одеської області

24 лютого. Постанова Кабінету Міністрів № 172 Про внесення змін до складу Національної ради із сталого розвитку України

Указ Президента №. Про ліквідацію Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України та її секретаріату

 

2011 рік

18 травня Розпорядження Кабінету Міністрів № 433-р Про підписання Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

25 травня Розпорядження Кабінету Міністрів № 449-р Про підписання Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат