«ЗОЛОТА СКРИЖАЛЬ» - Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

«ЗОЛОТА СКРИЖАЛЬ»

 

02091 м. Київ, вул. Харківське шосе, 160 т/ф. 044 562 00 03

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про відзнаку «Золота скрижаль»

м. Київ, 2011 рік

1. Відзнака «Золота скрижаль» є таблицею прямокутної форми, що виготовлена з дерева, покрита під золото в обрамлені виноградної лози та оливкового листя з текстом.

2. Відзнакою «Золота скрижаль» нагороджуються християнські священнослужителі незалежно від конфесійної приналежності та громадянства за значний вклад у духовну єдність народу України, утвердження віри Христової на Землі.

3. Рішення про нагородження відзнакою «Золота скрижаль» приймає Комітет з нагородження відзнакою «Золота скрижаль» (далі – Комітет), що оформлюється відповідним протоколом. Протокол підписує голова Комітету.

4. Склад Комітету формується головою. До складу Комітету можуть входити уповноважені представники (за їх згодою) від усіх християнських конфесій, які діють на території України.

5. Пропозиції щодо кандидатур на нагородження відзнакою «Золота скрижаль» мають право подавати до Комітету всі християнські конфесії та інші особи.

6. Комітет працює в формі засідань. Відповідальність за організаційне забезпечення діяльності Комітету і його засідань покладається на голову Комітету. Голова Комітету головує на засіданнях Комітету.

7. Комітет приймає рішення простою більшістю шляхом відкритого або таємного голосування. У разі рівного поділу голосів рішення головуючого є вирішальним.

8. Вручення відзнаки «Золота скрижаль» здійснюється в особистому порядку або на урочистих зборах, присвячених вшануванню священнослужителів. У разі прийняття рішення про нагородження посмертно, відзнака «Золота скрижаль» передається родичам або близьким померлого, церкві тощо.

 

Голова Комітету з нагородження відзнакою «Золота скрижаль»

Олександр Костюк