Положення про громадських інспекторів ДЕІУ

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 88 від 27.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564

Про затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006
N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007
Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів
N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

Відповідно до статей 21 та 36 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» ( 1264-12 ), статей 38 та 39
Закону України «Про мисливське господарство та полювання»
( 1478-14 ), статті 36 Закону України «Про рослинний світ»
( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України» ( 2456-12 ), статей 58 та 60
Закону України «Про тваринний світ» ( 2894-14 ), Указу Президента
України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) «Про Положення про
Державну екологічну інспекцію України», статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою
вдосконалення організації і координації роботи громадських
інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони
довкілля (додається).

2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити
подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у
встановленому порядку.

3. Державній екологічній інспекції, Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього
природного середовища, Державним екологічним інспекціям в
областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та
координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля
відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 3 в редакції Наказу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577
( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
України від 05.07.99 N 150 ( z0602-99 ) «Про затвердження
Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього
природного середовища», який зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 06.09.99 за N 602/3895.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Державної екологічної інспекції — Головного державного інспектора
України з охорони навколишнього природного середовища П.Свирида.

Міністр С. Курикін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
27.02.2002 N 88

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів з охорони довкілля

{ У тексті Положення слова «Міністерство екології та
природних ресурсів» та «Мінекоресурсів» замінено
словами «Міністерство охорони навколишнього
природного середовища» та «Мінприроди» у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 )
від 04.07.2006 }

{ У тексті та додатку Положення слова «Мінприроди України»
та «Мінекоресурсів» замінено словом «Мінприроди» згідно
з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

{ У тексті Положення та додатках до нього слова «органи
Мінприроди» в усіх відмінках замінено словами «органи
Держекоінспекції» у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» ( 1478-14 ), статті 37 Закону України
«Про рослинний світ» ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України
«Про природно-заповідний фонд України» ( 2456-12 ), статей 58 та
60 Закону України «Про тваринний світ» ( 2894-14 ), Указу
Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) «Про
Положення про Державну екологічну інспекцію України», статті 255
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).
{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006, Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього
природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони
довкілля (далі — громадські інспектори).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

2.1. Роботу громадських інспекторів організовують
Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна
екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні
екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі,
Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна
Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна
інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі — органи
Держекоінспекції).
{ Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання та відтворення
природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також
наказами організаційно-розпорядчого характеру органів
Держекоінспекції та цим Положенням.
{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України,
що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та
пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.

3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором,
подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та
подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання
державного інспектора з охорони навколишнього природного
середовища.

3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій після проходження
співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу
Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ
природоохоронного законодавства.
Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на
виконання обов’язків громадського інспектора, згідно з додатком
1.
{ Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006, в редакції Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007 }

3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення
встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження
(додаток).
{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від
28.05.2012 }

3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля
видають терміном на один рік із щорічним продовженням за
результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського
інспектора про виконану роботу. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається
територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський
інспектор.

3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських
засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової
оплати праці.

3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі
Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення
інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів
(актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та
інструктаж з техніки безпеки. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.8
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з
органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення
громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними
органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним
використанням та відтворенням природних ресурсів, органами
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }

4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за
відповідним підрозділом органу Держекоінспекції (відділом,
сектором тощо) або за державним інспектором з охорони
навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких
збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського
інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона
земельних ресурсів та ін.).

4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким
закріплений громадський інспектор:
надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення
громадського контролю за додержанням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання та
відтворення природних ресурсів; { Абзац другий пункту 4.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }
координує його діяльність;
проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими
законодавчими та нормативними документами, які регулюють
здійснення громадського контролю;
залучає його до участі в перевірках, які збігаються з
напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;
оформляє за підписом керівника відповідного органу
Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського
інспектора на проведення рейдів та перевірок.
приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських
інспекторів з охорони довкілля; { Пункт 4.3 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
уносить подання про продовження терміну виконання роботи
громадського інспектора з охорони довкілля. { Пункт 4.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та
підтримання контактів з екологічними (природоохоронними)
організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання
заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах
Держекоінспекції та при екологічних (природоохоронних)
організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби
громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів
регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони
довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з
охорони навколишнього природного середовища відповідної території.

5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Громадські інспектори мають право:
спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших
державних органів, які здійснюють контроль за охороною,
раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів,
органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,
брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог
природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
{ Абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
за направленням органу Держекоінспекції, який призначив
громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати
акти перевірок;
складати протоколи про адміністративні правопорушення при
виявленні порушень природоохоронного законодавства,
відповідальність за які передбачена Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), і подавати
їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до
відповідальності; { Абзац четвертий розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного
законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів
внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не
може бути встановлено на місці порушення;
перевіряти документи на право використання об’єктів
тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі)
засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі
плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої
продукції та інших предметів;
проводити у випадках, установлених законом, фотографування,
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для
попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони,
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів; { Абзац сьомий розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }
брати участь у підготовці для передачі до судових органів
матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок
порушення законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, та виступати в ролі свідків;
роз’яснювати громадянам вимоги природоохоронного
законодавства та їх екологічні права;
брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи
відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»
( 45/95-ВР );
одержувати в установленому порядку інформацію про стан
навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на
нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної
ситуації.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Громадські інспектори зобов’язані:
дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього
Положення при проведенні рейдів та перевірок;
сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати
відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та
перевірок безпосередньо після їх закінчення;
щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не
пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу
Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з
охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену
роботу. { Абзац четвертий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }

7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

7.1. Орган Держекоінспекції, що призначив громадського
інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного
підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати
обов’язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням
відповідного посвідчення у разі: { Абзац перший пункту 7.1 розділу
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007 }
ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного
звітів або негативної їх оцінки; { Абзац другий пункту 7.1
розділу 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;
учинення громадським інспектором порушень законодавства в
галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення
повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні
обов’язків громадського інспектора з охорони довкілля. { Абзац
четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
{ Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов’язки
громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням
відповідного посвідчення приймається Головним державним
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій. { Пункт 7.2 розділу
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }

Начальник Державної
екологічної інспекції П.Свирид

Додаток 1
до пункту 3.3 Положення
про громадських інспекторів
з охорони довкілля

К А Р Т К А
погодження на виконання обов’язків
громадського інспектора
з охорони довкілля

Прізвище, ім’я та по батькові_____________________________________

Місце роботи та посада, яку
займає на даний час (з якого року)________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Висновки за результатами співбесіди

Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції,
який здійснює державний контроль за охороною довкілля
(відповідного напряму)
__________________________________________________________________
(оцінка)
______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
__________________________________________________________________
(оцінка)
______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
__________________________________________________________________
(оцінка)
______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

Заступник керівника органу Держекоінспекції_______________________
(оцінка)
______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

Перший заступник керівника органу Держекоінспекції________________
(оцінка)
______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________
__________________________________________________________________

РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________
__________________________________________________________________

Керівник органу Держекоінспекції
______________ _____________________________________________
(дата) (П.І.Б., підпис)

{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007 }

Додаток 2
до пункту 3.4 Положення про
громадських інспекторів з
охорони довкілля

Зразок посвідчення громадського інспектора
з охорони довкілля

Перша сторінка обкладинки

——————————————
| ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ |
| |
| |
| |
| ПОСВІДЧЕННЯ |
|Державний |
| герб |
| України ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА |
| З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ |
| |
——————————————

Перша сторінка розвороту Друга сторінка розвороту

————————————————————————————
|______________________________________ | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ |
| (повна назва органу Держекоінспекції, | |
| який видав посвідчення) | до «___»_____________ 200__ р. |
| | |
|——— | Відмітка про продовження строку |
|| | ПОСВІДЧЕННЯ N ______ | дії посвідчення |
|| | | |
|| | Прізвище ________________ | |
|| | Ім’я ____________________ |Продовжено Продовжено |
|——— По батькові _____________ | |
| М.П. є громадським інспектором | |
| з охорони довкілля |до «__»___ 200_ р. до «__»____ 200_ р. |
| __________________________ | |
| (територіальна межа | |
| повноважень) | |
| | |
|ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР |М.П. ____________ М.П. ____________ |
| (відповідної території) | (підпис) (підпис) |
| | |
|»__»_______ 200_ р. ________ (________) | |
| (підпис) (прізвище) | |
————————————————————————————

Перша сторінка вкладки Друга сторінка вкладки
————————————————————————————
|Згідно зі ст. 36 Закону України «Про | перевіряти документи на право|
|охорону навколишнього природного | використання об’єктів тваринного світу,|
|середовища» та Положенням про | зупиняти транспортні (у тому числі|
|громадських інспекторів з охорони | плавучі) засоби та проводити огляд|
|довкілля, що затверджене наказом | речей, транспортних (у тому числі|
|Мінекоресурсів України від 27.02.02 | плавучих) засобів, знарядь полювання і|
|N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО: | рибальства, добутої продукції та інших|
|_______________________________________ | предметів; |
| спільно з працівниками органів | проводити у випадках, установлених|
|Держекоінспекції, інших державних | законом, фотографування, звукозапис,|
|органів, які здійснюють контроль за | кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб|
|охороною та раціональним використанням | для попередження і розкриття порушень|
|природних ресурсів, органів державної | законодавства в галузі охорони,|
|виконавчої влади та місцевого | використання і відтворення тваринного|
|самоврядування, громадських екологічних | світу; |
|(природоохоронних) організацій брати | брати участь у підготовці для|
|участь у проведенні перевірок | передачі до судових органів матеріалів|
|додержання підприємствами, установами, | про відшкодування збитків, заподіяних|
|організаціями всіх форм власності та | унаслідок порушення законодавства про|
|громадянами вимог природоохоронного | охорону навколишнього природного|
|законодавства, норм екологічної безпеки | середовища, та виступати в ролі|
|та використання природних ресурсів; | свідків; |
| за направленням органу Держеко- | роз’яснювати громадянам вимоги|
|інспекції, який призначив громадського | природоохоронного законодавства та їх|
|інспектора, проводити рейди та перевір-| екологічні права; |
|ки і складати акти перевірок; | брати участь у проведенні|
| складати протоколи про | громадської екологічної експертизи|
|адміністративні правопорушення при | відповідно до Закону України «Про|
|виявленні порушень природоохоронного | екологічну експертизу»; |
|законодавства, відповідальність за які | одержувати в установленому порядку|
|передбачена Кодексом України про | інформацію про стан навколишнього|
|адміністративні правопорушення, і | природного середовища, джерела|
|подавати їх відповідному органу | негативного впливу на нього та заходи,|
|Держекоінспекції для притягнення винних | що вживаються для поліпшення|
|до відповідальності; | екологічної ситуації. |
|доставляти осіб, які вчинили | |
|порушення природоохоронного | |
|законодавства, до органів місцевого | |
|самоврядування, органів внутрішніх | |
|справ та штабів громадських формувань з | |
|охорони громадського порядку і | |
|державного кордону, якщо особу | |
|порушника не може бути встановлено на | |
|місці порушення; | |
————————————————————————————

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

Начальник Державної
екологічної інспекції П.Свирид

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією «Офіційного
вісника» N 13, 2002 р. )

 

Також вас може зацікавити:

 
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В...

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В...

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д...

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В...

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д...

       

Ваш відгук

Вам потрібно увійти, щоб залишити відгук.

Отримуйте всі новини сайту на свою поштову скриньку.
Це безкоштовно!
Просто вкажіть свою адресу.

Список спецкореспондентів
Нагадати пароль?

Відео тижня

Важливі матеріали

Киев Київ Одеса Погулянка ДАІ Долина Дтп Екологія та соціальний захист Львів Росія Савенко Н.І. Святошинський район Севастополь Тернопіль Соціальні новини Сталий розвиток Сталий розвиток технологій УБД мвд мвс музика міліція донбас днр ЦПР ЦТДЮГ кку корупція краматорськ позашкільна освіта ато батарейки вода гроші війна навчання україна суд утилізація сталий розвиток економіки сталий розвиток освіти сталий розвиток у світі сталий розвиток суспільства технологии фестиваль

Для показа облака WP-Cumulus необходим Flash Player 9 или выше.

Наші партнери

Автори порталу