- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про ліквідацію Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України та її секретаріату

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України та її секретаріат.

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 21 серпня 2009 року N 664 ( 664/2009 ) «Про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України»;

Указ Президента України від 4 листопада 2009 року N 899 ( 899/2009 ) «Питання Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України»;

Указ Президента України від 8 лютого 2010 року N 121 ( 121/2010 ) «Питання забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 квітня 2010 року

N 492/2010