- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 492/2010 від 02.04.2010 }

Питання забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

1. Установити, що для інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України утворюється секретаріат.

2. Внести до Положення про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України, затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 2009 року N 664 ( 664/2009 ), такі зміни:

абзац дев’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Відповідальний секретар Національної ради організовує роботу з інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національної ради»;

пункт 10 замінити двома пунктами такого змісту:

«10. Для інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національної ради утворюється секретаріат, який підпорядковується Національній раді.

Секретаріат Національної ради у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Національної ради, виконує доручення Голови Національної ради, його першого заступника та заступника.

Секретаріат Національної ради очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної ради визначається Президентом України.

Структура та штатна чисельність працівників секретаріату Національної ради затверджується Державним управлінням справами.

Працівників секретаріату Національної ради призначає на посади та звільняє з посад керівник секретаріату Національної ради.

Працівники секретаріату Національної ради є державними службовцями.

11. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Національної ради, в тому числі її секретаріату, здійснюється Державним управлінням справами».

3. Визначити граничну чисельність працівників секретаріату Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України у кількості 90 штатних одиниць.

4. Кабінету Міністрів України:

віднести посади працівників секретаріату Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України до відповідних посад державних службовців;

визначити умови оплати праці працівників секретаріату Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 лютого 2010 року

N 121/2010