- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 492/2010 від 02.04.2010 }

Питання Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

1. Затвердити персональний склад Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України (додається).

2. Першому заступникові Голови Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України Б. Патону підготувати та подати погоджені з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України та Главою Секретаріату Президента України пропозиції щодо організаційного, науково-методичного та аналітично-прогнозного забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 листопада 2009 року

N 899/2009