- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про ратифікацію Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.17 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Протокол про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_366 ), підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року, ратифікувати (додається).

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 вересня 2009 року

N 1621-VI