- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 квітня 2008 р. N 378

Київ

Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 333 ( 333-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 615).

Внести до зазначеного Порядку ( 333-2007-п ) такі зміни:

у пункті 2 доповнити:

абзац перший після слів «та погодженого» словами «Міністром фінансів і»;

пункт абзацом такого змісту:

«виконання взятих на облік в органах Державного казначейства бюджетних зобов’язань минулих років у разі їх відповідності паспортові бюджетної програми.»;

у пункті 3 слова «відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» замінити словами «в установленому законодавством порядку».

Прем’єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33