- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 березня 2007 р. N 333

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 378 ( 378-2008-п ) від 17.04.2008 N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

{ Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2008-п ) від 17.04.2008 }

{ Дію Постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» ( 835-17 ) та особливостей, викладених в Постанові КМ N 32 ( 32-2009-п ) від 14.01.2009 }

{ Установити, що у 2010 році кошти державного бюджету ( 2154-17 ), передбачені Міністерству охорони навколишнього природного середовища за окремими програмами, використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації, що додається.

Прем’єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2007 р. N 333

ПОРЯДОК

використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених Мінприроди у державному бюджеті ( 489-16 ) за програмою «Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації» (далі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони навколишнього природного середовища та погодженого з Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання чинності цим Порядком.

План природоохоронних заходів формується відповідно до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), за такими напрямами:

забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, у тому числі сплата членських внесків;

наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють природоохоронні заходи;

розроблення екологічних стандартів і нормативів;

розроблення державних цільових і регіональних екологічних програм;

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо;

організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

3. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2008-п ) від 17.04.2008 }

4. Під час укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг з виконавцями заходів враховується умова щодо коригування визначеної у договорі суми та зобов’язань сторін договору у разі зменшення бюджетних призначень в результаті уточнення показників державного бюджету.

5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

6. Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п ) «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

7. Мінприроди готує та подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, і щороку — до 10 лютого наступного за звітним року інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінприроди за погодженням з Мінфіном.

8. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.