- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 липня 2006 р. N 1017

Київ

Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 842 ( 842-2010-п ) від 15.09.2010 N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011 N 882 ( 882-2011-п ) від 17.08.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, що додається.

2. Севастопольській міській державній адміністрації, міністерствам, та іншим центральним органам виконавчої влади передбачати щороку під час формування показників державного та місцевих бюджетів кошти для виконання Програми, затвердженої цією постановою, виходячи з фінансових можливостей і надсилати до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан її виконання для узагальнення і подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011, N 882 ( 882-2011-п ) від 17.08.2011 }

Прем’єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 липня 2006 р. N 1017

ПРОГРАМА

сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

Загальна частина

Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею України із спеціальним статусом, до складу якої входять чотири райони (Ленінський, Нахімовський, Балаклавський, Гагарінський), місто районного значення Інкерман та 29 сіл і селищ.

У м. Севастополі працюють підприємства харчової, переробної, легкої, дерево- і металообробної промисловості, металургії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування тощо.

Місто має розвинуту судноремонтну і радіоелектронну промисловість, потужний агропромисловий комплекс.

На соціально-економічний розвиток міста впливає розміщення на його території військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Найбільш інвестиційно-привабливими з точки зору максимального використання економічного потенціалу регіону і відповідно збільшення надходжень до місцевого бюджету є морегосподарський та агропромисловий комплекси, курортно-рекреаційна і туристична сфери.

Однак критичний стан житлово-комунального господарства (до категорії аварійних належать 142 будівлі; потребують модернізації і заміни всі ліфти у багатоповерхових житлових будинках, строк експлуатації яких перевищує 25 років), мереж і об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, низький рівень водозабезпечення міста, незадовільний технічний стан міських автомобільних транспортних засобів, морських суден та об’єктів міського електричного транспорту, низький рівень технічного забезпечення і значна зношеність основних фондів, закладів освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, що перебувають у комунальній власності міста, зумовлюють необхідність вжиття дієвих заходів для виправлення становища.

Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя, проведення ефективної інвестиційно-інноваційної політики, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення. Для цього передбачається здійснити заходи згідно з додатками 2 і 3, забезпечити їх належне фінансування з державного і місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок коштів, що надходять від платежів, пов’язаних з перебуванням на території м. Севастополя Чорноморського Флоту Російської Федерації, а також інших джерел, реалізувати інвестиційні проекти.

{ Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011 }

Шляхи і способи забезпечення сталого розвитку

м. Севастополя

Програмою передбачається:

розвиток промислового комплексу рибної галузі і портового господарства;

екологічне оздоровлення та забезпечення збереження унікальної флори і фауни;

розвиток житлово-комунального господарства;

запобігання небезпечним геологічним процесам;

підвищення рівня культури та охорона об’єктів культурної спадщини;

розвиток фізичної культури і спорту;

розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери;

стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу;

сприяння залученню інвестицій.

Обсяг і джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить 7318,593 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету — 1688,502 млн., місцевого бюджету — 2257,216 млн., інших джерел — 3372,875 млн. гривень. { Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 842 ( 842-2010-п ) від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011 }

Для фінансування Програми передбачається також залучати кошти, що надходять від платежів, пов’язаних з перебуванням на території м. Севастополя Чорноморського Флоту Російської Федерації, шляхом спрямування 50 відсотків їх загальної суми (у формі субвенції з державного бюджету) на розвиток соціально-економічної сфери.

Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме створенню умов для збалансованого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя, підвищення його інвестиційної привабливості та розбудови інфраструктури.

Здійснення заходів, визначених Програмою, дасть змогу:

забезпечити сталий соціально-економічний, екологічний і культурний розвиток м. Севастополя;

створити належні умови для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток міста;

створити понад 20 тис. нових робочих місць та зменшити рівень безробіття.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми сталого соціально-економічного,

екологічного і культурного розвитку

м. Севастополя на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 3 ( 3-2006-р ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 48).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 1017 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2206).

3. Державний замовник — Мінекономрозвитку.

4. Керівник Програми — Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі.

5. Виконавці Програми: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, МНС, Міноборони, Державна служба морського та річкового транспорту, Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном, Адміністрація Держприкордонслужби, Державне агентство земельних ресурсів, Державне агентство рибного господарства, Держмитслужба, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Севастопольська міськдержадміністрація.

6. Строк виконання: 2006-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми