- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.383 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ), підписану 22 травня 2003 року в м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 7 квітня 2004 року

N 1672-IV