- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів

Аналіз стану соціально-економічного розвитку територій та перевірка виконання законів України, актів і доручень Президента України та Уряду у Вінницькій, Житомирській та Миколаївській областях свідчить, що в регіонах проводиться відповідна робота щодо структурної перебудови національної економіки, випуску товарів широкого вжитку, нарощування обсягів капіталовкладень, зростання реальних доходів населення.

Водночас результати роботи місцевих органів виконавчої влади в пріоритетних сферах господарювання залишаються недостатніми.

Через відсутність обгрунтованої економічної політики у регіонах та ефективних управлінських рішень не в повній мірі використовується наявний виробничий, науково-технічний та інтелектуальний потенціал.

Низький рівень організації системи управління органами виконавчої влади Вінницької області призвів до втрати нею провідних позицій в забезпеченні розвитку бюджетонаповнюючих галузей господарства. Більшість підприємств знаходиться в скрутному фінансовому становищі, має місце неповна завантаженість виробничих потужностей, відмічаються суттєві недоліки у розвитку соціальної сфери.

Керівництво Житомирської обласної державної адміністрації втратило контроль за ситуацією в промисловому секторі економіки, фактично перестало дієво впливати на подолання негативних процесів у цій сфері.

Залишається незадовільною робота Миколаївської обласної державної адміністрації щодо забезпечення прискорення розвитку базових галузей економіки, зокрема суднобудування, більше половини промислових підприємств працюють збитково. Зниження обсягів сільськогосподарського виробництва в області обумовили незадовільне фінансово-матеріальне забезпечення суб’єктів господарювання в агропромисловому комплексі.

Відсутність ефективної організаційної та аналітичної роботи відповідних підрозділів облдержадміністрацій не дала змогу подолати кризові явища в аграрному секторі та перейти до інтенсивного його розвитку.

Неналежний рівень роботи закладів освіти та культури, невідповідність соціальної інфраструктури сучасним запитам населення в значній мірі спричинили погіршення криміногенної ситуації в регіонах. Залишається незадовільною робота по боротьбі з організованою злочинністю та зловживаннями в економічній сфері.

Низький рівень роботи з кадрами, неналежний контроль з боку обласних державних адміністрацій призвели до втрати окремими керівниками обласних управлінь та районних державних адміністрацій почуття персональної відповідальності за доручену ділянку роботи.

Враховуючи, що виявлені недоліки в роботі керівників місцевих органів виконавчої влади не забезпечують сталий соціально-економічний розвиток регіонів, поліпшення умов життя громадян та уповільнюють темпи реформування економіки, п о с т а н о в л я ю:

1. Звільнити:

КОВАЛЯ Миколу Миколайовича — з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області;

КИРИЛЮКА Георгія Дмитровича — з посади голови Дзержинської районної державної адміністрації Житомирської області;

ЦВІГУНА Леоніда Афанасійовича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області.

2. Оголосити догану:

РУДЧЕНКУ Миколі Миколайовичу — голові Житомирської обласної державної адміністрації;

АРТЕМЕНКУ Володимиру Федоровичу — голові Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області;

БЕВЗУ Миколі Матвійовичу — голові Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області;

ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу — голові Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області;

ЛЕВИЦЬКОМУ Володимиру Олександровичу — голові Володарсько-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області;

СОРОЧИНСЬКОМУ Миколі Івановичу — голові Казанківської районної державної адміністрації Миколаївської області;

ТРОКОЗУ Миколі Миколайовичу — голові Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;

ШПАКОВИЧУ Василю Івановичу — голові Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ШУЛЬЗІ Анатолію Олексійовичу — голові Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області.

3. Попередити про персональну відповідальність за виконання актів та доручень Президента України щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів:

ДВУРЕЧЕНСЬКОГО Валерія Павловича — голову Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області;

МАРТИНЮКА Леоніда Миколайовича — голову Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області.

4. Міністру внутрішніх справ України, Міністру екології та природних ресурсів України, Голові Державної податкової адміністрації України, Голові Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, головам Вінницької, Житомирської та Миколаївської обласних державних адміністрацій розглянути питання про персональну відповідальність:

начальника управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області П. Грозінського, начальника Державного управління екології та природних ресурсів в Миколаївській області В. Єфимова, начальника Коростишевської міжрайонної державної податкової інспекції Житомирської області М. Борисюка, голови Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Житомирській області А. Ярошенка, першого заступника голови облдержадміністрації Г. Заболотного та начальника головного управління сільського господарства і продовольства В. Чернія Вінницької обласної державної адміністрації, заступників голови Миколаївської обласної державної адміністрації І. Шульги, Г. Ніколенка, першого заступника та заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації О. Кучмара, С. Ворощука, начальників управління промисловості енергетики, транспорту і зв’язку В. Макаренка, управління торгівлі О. Шевчука, управління преси В. Івановського, управління внутрішньої політики І. Глушка, головного управління сільського господарства і продовольства С. Мосійчука, директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів А. Мельниченка Житомирської обласної державної адміністрації.

5. Кабінету Міністрів України посилити відповідальність центральних і місцевих органів виконавчої влади за виконання законів України, актів і доручень Президента України, власних рішень, забезпечити дієвий контроль за роботою керівних кадрів щодо стабільного та ефективного соціально-економічного розвитку регіонів.

6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу Адміністрації Президента України.

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 29 серпня 2003 року

N 945/2003